logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDvihally Vojtech

Životopisné dáta:

* 14. októbra 1874, Chust, Ukrajina – † 7. novembra 1931, Rudno nad Hronom, okr. Žarnovica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1898 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Horných Hámroch, Trubíne a Bojniciach. Potom bol administrátorom v Malinovej, kaplánom v Oslanoch, Tajove a Banskej Bystrici. V r. 1908 bol správcom farnosti v Kľačne, v r. 1909 nemeckým a maďarským kaplánom v Banskej Bystrici. Od r. 1910 pôsobil v Lúčkach, najprv ako administrátor, od r. 1911 ako farár. V r. 1916 sa zriekol fary a stal sa kaplánom vo Zvolene. Od r. 1920 pôsobil v Rudne, kde sa v r. 1927 stal dekanom. Tam aj zomrel a tam je aj pochovaný.
Bol jedným z najučenejších kňazov diecézy. Ovládal 7 rečí. Pri tom bol skromný a ponížený, tichý a milý kňaz. Chudobný na chudobnej fare. Kňaz svätého života a zlatého srdca. V deň smrti išiel navštíviť do levickej nemocnice chorého, tam zomrel. Oplakávali ho nielen veriaci, ale aj ten japonský bohoslovec, ktorého vydržiaval na štúdiách.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľačno 1908 - - 1908 - - Dvihally Vojtech farár
Lúčky (pri Kremnici) 1911 - - 1917 - - Dvihally Vojtech farár
Rudno nad Hronom 1920 - - 1931 - - Dvihally Vojtech farár
Zvolen 1920 - - 1920 - - Dvihally Vojtech administrátor