logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovĎurkovič, Martin (?-1715)

Iné mená:

Gyurkovics Martinus.

Životopisné dáta:

* ? – † po r. 1715

Životopis:

Študoval v seminári sv. Štefana, za kňaza bol vysvätený 5. júna 1694 a prišiel na Spiš, kde pôsobil tri roky. 11. júna 1697 bol ustanovený za farára v Modrovej, 18. apríla 1698 vo Veľkých Kostoľanoch. Tam v r. 1700 vykonal vizitáciu Jozef Pongrácz, ktorý i farárovi zaznamenal, že má 30 rokov. „Niet voči nemu nijakej sťažnosti, naopak, sťažoval sa na nedbalosť svojich v Božích veciach.“ 9. apríla 1705 prijal úrad v Lopašove, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý o ňom povedal, že má dobre zaopatrené potrebné knihy a je veľmi usilovný vo všetkých cirkevných funkciách. Tam pracoval až do r. 1715.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modrová 1697 júl 11. 1698 apr. 18. Ďurkovič, Martin (?-1715) farár
Veľké Kostoľany 1698 apr. 18- 1705 - - Ďurkovič, Martin (?-1715) farár