logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovĎurčanský, Juraj

Iné mená:

Gyurcsánszky Georgius.

Životopisné dáta:

* 1730, Rajec, okr. Žilina – † 1. augusta 1801, Báhoň, okr. Pezinok

Životopis:

Pochádzal zo zemianskeho rodu Ďurčanských z Ďurčinej.Ako chovanec seminára sv. Štefana bol v r. 1752 bakalárom a v r. 1753 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári po druhom ročníku a 3. júla 1756 bol poslaný za kaplána a administrátora prepozitúry v Martinčeku. 13. augusta 1762 bol ustanovený za farára v Báhoni, kde postavil farskú budovu a označil ju takýmto nápisom: VIATOR SISTE. AC QVO AEVO HAEC DOMVS RESVRREXIT LECE. Tam aj zomrel vo veku 71 rokov. Je pochovaný pred dverami kostola od fary napravo.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovská Mara 1756 júl 6. - - - Ďurčanský, Juraj farár
Báhoň 1762 aug. 13. +1801 aug. 1. Ďurčanský, Juraj farár