logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDulay, Gabriel

Iné mená:

Dulay Gabriel.

Životopisné dáta:

* 1720? Žiar nad Hronom – † 1. mája 1760, Koš, okr. Prievidza

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1740 stal bakalárom a v r. 1741 magistrom filozofie. Ako bohoslovec tretieho ročníka bol vysvätený za kňaza a 20. februára 1742 poslaný za kaplána do Prievidze. 5. mája 1748 bol ustanovený za farára v Radvani, odtiaľ prešiel 2. júla 1750 do Koša, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1748 mar. 5. 1750 júl 2. Dulay, Gabriel farár
Koš 1750 júl 2. +1760 máj 1. Dulay, Gabriel farár