logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDudič, Ján

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, špirituál kňazského seminára

Životopisné dáta:

* 1. apríla 1953, Košická Belá, okr. Košice-okolie

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol ordinovaný 6. júna 1976. V rokoch 1976-1979 bol kaplánom vo farnosti Košice-Juh, v rokoch 1979-1985 bol administrátorom farnosti Koprivnica, v rokoch 1985-1990 pôsobil v Gaboltove v bardejovskom okrese. V rokoch 1990-1996 bol farárom v Košiciach-Košickej Novej Vsi, v rokoch 1996-2006 v Snine. Od r. 2006 spravoval pastoračné centrum Stakčín, od 25. novembra 2006 je členom Presbyterskej rady. V súčasnosti je špirituálom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 39

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice-juh 1976 - - - - - Dudič, Ján kaplán
Koprivnica 1979 - - 1985 - - Dudič, Ján administrátor
Gaboltov 1985 - - 1990 - - Dudič, Ján administrátor
Košice - Košická Nová Ves 1990 - - 1996 - - Dudič, Ján farár
Snina 1996 - - 2006 - - Dudič, Ján farár
Stakčín 2006 - - - - - Dudič, Ján pastoračné centrum