logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDudaj, Ján

Iné mená:

Duday

Tituly:

honorárny vicearchidiakon

Životopisné dáta:

* 1848, Nitra – † 3. júla 1927, Klátova Nová Ves

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol v r. 1871 vysvätený za kňaza. V rokoch 1871-1872 bol kaplánom aj administrátorom vo Veľkých Bošanoch (dnes Bošany v okrese Partizánske), v r. 1872 bol dočasným administrátorom v Malých Oponiciach (dnes Oponice v okrese Topoľčany) a kaplánom v Čápore (dnes Cabaj-Čápor v okrese Nitra). Tu pôsobil do r. 1875. V r. 1875 sa stal kaplánom a katechétom v Trenčíne a zložil prosynodálne skúšky. V r. 1876 bol v nemocnici, a potom bol kaplánom a dočasným správcom vo farnosti Skala nad Váhom. V rokoch 1877-1885 bol administrátorom a duchovným správcom v Rybanoch v okrese Bánovce nad Bebravou. V rokoch 1885-1889 bol kaplánom v Beluši v púchovskom okrese. V rokoch 1889-1896 bol farárom v Kostolnej Vsi v okrese Prievidza. Od r. 1896 pôsobil ako farár vo farnosti Klátova Nová Ves. V r. 1910 ho vymenovali za čestného archidiakona a odišiel do dôchodku.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis 1913, Nitra 1912, s. 133; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošany 1871 - - 1871 - - Dudaj, Ján kaplán
Bošany 1871 - - 1872 - - Dudaj, Ján administrátor
Oponice 1872 - - 1872 - - Dudaj, Ján administrátor
Čápor. 1872 - - 1875 - - Dudaj, Ján kaplán
Trenčín 1875 - - 1876 - - Dudaj, Ján kaplán
Skalka nad Váhom 1876 - - 1877 - - Dudaj, Ján administrátor
Rybany 1879 - - 1885 - - Dudaj, Ján administrátor
Belá. 1885 - - 1889 - - Dudaj, Ján kaplán
Kostolná Ves 1889 - - 1896 - - Dudaj, Ján farár
Klátova Nová Ves 1896 - - 1910 - - Dudaj, Ján farár
101 1910 - - - - - Dudaj, Ján dôchodca.