logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDúbravický, Alojz, SVD

Tituly:

trpiteľ za vieru, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 18. mája 1925, Nadlice, okr. Partizánske – † 23. januára 1990, Močenok, okr. Šaľa

Životopis:

Ako dvanásťročný vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova. Gymnaziálne štúdia absolvoval v Misijnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Spišskom Štiavniku a v Nitre. Po noviciáte a maturite ho predstavení určili na štúdiá do Ríma, ale doba mu to neumožnila. V noci z 3. na 4. mája ho internovali do tzv. sústreďovacieho kláštora v Podolínci. Odtiaľ musel narukovať na základnú vojenskú službu, a ako politicky nespoľahlivá osoba bol zaradený do služby v PTP – pomocných technických práporoch. Po rozpustení rehoľných spoločností tajne študoval teológiu popri zamestnaní. Za kňaza ho 17. mája 1959 tajne vysvätil Ján Chryzostom Korec. Naďalej pracoval v civilnom zamestnaní. Štátna bezpečnosť ho zaistila, odsúdili ho na štyri roky väzenia. V roku 1962 ho amnestovali a mohol sa vrátiť do civilného života. Až politické uvoľnenie v roku 1968 mu umožnilo vykonávať pastoračnú činnosť. Po deviatich rokoch od kňazskej vysviacky 23. júna 1968 v rodnej obci po prvýkrát verejne celebroval svätú omšu. Vzápätí odišiel na ročný študijný pobyt do Ríma. Po návrate sa v r. 1969 stal kaplánom vo vtedajších Sládečkovciach, dnešnom Močenku, kde bol od 1. októbra 1973 farárom až do smrti. Počas jeho pôsobenia farnosť zaznamenala náboženský rozkvet. Venoval sa mládeži, rekonštruoval sakrálne pamiatky. Za jeho pôsobenia boli rekonštruované kostol, kaplnka, Kalvária, nová budova fary a inštalované tri nové zvony. V roku 1979 sa stal členom provinciálnej rady Spoločnosti Božieho Slova a v tejto funkcii sa zaslúžil o obnovu Slovenskej provincie. Je pochovaný na Hornom cintoríne v Močenku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 150; nekrológ in Hlasy z domova a misií, roč. XXXVII, január 1991, s. 18-19; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1959 - - 1969 - - Dúbravický, Alojz, SVD mimo pastorácie
Močenok 1969 - - 1973 okt. 1. Dúbravický, Alojz, SVD kaplán
Močenok 1973 okt. 1. +1990 jan. 23. Dúbravický, Alojz, SVD správca farnosti