logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDubnický, Ján (1825-po 1894)

Iné mená:

Dubniczky Joannes, Bapt.

Životopisné dáta:

* 13. júla 1825 – † po r. 1894

Životopis:

Všetky štúdiá absolvoval v Trnave a 12. decembra 1848 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Chtelnici, od r. 1850 v Starej Turej, od r. 1851 v Štiavnických Baniach, od r. 1852 v Dvoroch nad Žitavou, od r. 1853 v Kamennom Moste, na konci toho roka bol poslaný do Čiernej Vody. Od r. 1856 bol farárom v Čabradskom Vrbovku. Odtiaľ prešiel v r. 1859 do Horného Trhovišťa, potom 25. novembra 1864 prijal prezentu do Starej Lehoty. Odtiaľ bol 14. júla 1873 predstavený a 5. augusta nastúpil do farnosti Moravany nad Váhom, kde bol 5. októbra toho roka otvorený nový kostol s tromi oltármi. Od r. 1891 odišiel na dôchodok.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894 et Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čabradsky Vrbovok 1856 - - 1859 - - Dubnický, Ján (1825-po 1894) farár
Horné Trhovište 1859 - - 1864 nov. 25. Dubnický, Ján (1825-po 1894) farár
Stará Lehota 1864 nov. 25. 1873 júl 14. Dubnický, Ján (1825-po 1894) farár
Moravany nad Váhom 1873 aug. 5. 1891 - - Dubnický, Ján (1825-po 1894) farár