logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovĎubek, Juraj

Iné mená:

Dubek Georgius.

Životopisné dáta:

* 1633? Trenčín – † po r. 1679

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1656 stal bakalárom a v r. 1657 magistrom filozofie. 6. apríla 1658 bol vysvätený za kňaza s titulom prepošta de Turócz. 12. decembra 1673 bol ustanovený za farára v Sielnici a Badíne. V r. 1679 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sielnica 1673 dec. 13. 1679 - - Ďubek, Juraj farár
Badín 1673 dec. 13. - - - Ďubek, Juraj farár