logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDubay, Dezider Anton, OFM

Iné mená:

Dubay Antonius

Tituly:

jazykovedec, bibliograf

Životopisné dáta:

* 21. decembra 1902, Žikava, okr. Zlaté Moravce – † 16. októbra 1993, Sološnica, okr. Malacky

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach a Bratislave. Po jeho ukončení vstúpil 27. augusta 1919 v Trnave do františkánskej rehole. Filozofiu absolvoval v Hlohovci (1920-1922) a po povinnej vojenskej službe pokračoval v štúdiu teológie v Žiline (1924-1927). Za kňaza ho vysvätili 9. októbra 1927. S povolením rehoľnej vrchnosti pokračoval štúdiom slovenčiny a nemčiny na Univerzite Komenského v Bratislave (1927-1928), na pražskej Karlovej univerzite (1929) a vo Viedni (1930). Potom pôsobil ako profesor na františkánskom gymnáziu v Malackách (1931-1940). Neskôr nastúpil do Univerzitnej knižnice v Bratislave, kde pracoval do decembra 1951. Po nútenom odchode z knižnice prešiel do pastorácie. Pôsobil v Bratislave, Kľačne, v r. 1971 v Rohožníku a potom v Sološnici.
Stál pri zrode Bibliografického oddelenia Univerzitnej knižnice, ktoré malo za úlohu evidovať knižnú tvorbu na Slovensku, neskôr tam pôsobil aj ako riaditeľ. Výsledkom jeho práce bolo niekoľko bibliografií, zachytili vydavateľskú činnosť na Slovensku v rokoch 1939-1947 (Slovenský bibliografický súpis kníh za roky 1939-1941, Bratislava 1942; Bibliografia slovenskej knižnej tvorby za roky 1942-45, Bratislava 1952; Bibliografia slovenskej knižnej tvorby za rok 1947, Bratislava 1951).
Popri bibliografii sa aktívne venoval výskumu genézy slovenského jazyka v mestskom prostredí so zameraním na 15. a 16. storočie. Pozoruhodné sú najmä jeho príspevky o kremnických slovacikách z druhej polovice 16. stor. a o prvej slovenskej tlači z r. 1480, ktoré publikoval v zborníkoch Linguistica Slovaca v rokoch 1939 a 1946 (Z jazyka kremnických listov z rokov 1564-1569, Kremnické listy z rokov 1564-1569), Slovenská Bratislava r. 1950 (Bratislavská prvotlač). Článkami o slovenskej knižnej kultúre prispieval do ďalších časopisov (Kultúra, Slovenský rozhlas, Obežník slovenskej národnej knižnice, Národný pracovník, Slovenská nedeľa, Stráž a Slovensko, Svätá rodina nazaretská) až do obmedzenia jeho činnosti v r. 1951.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 335; Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 54 a nasl.; Budinský, I. a kolektív: Františkánske gymnázium v Malackách 1927-1945 a jeho maturanti. Bratislava 1997.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1927 okt. 9. 1931 - - Dubay, Dezider Anton, OFM štúdiá
Malacky 1931 - - 1941 - - Dubay, Dezider Anton, OFM profesor gymnázia
Bratislava 1941 - - 1943 - - Dubay, Dezider Anton, OFM knih. Univ. kn.
Notre Dame Bratislava 1943 - - 1959 - - Dubay, Dezider Anton, OFM rektor kostola
Kľačno 1959 - - 1961 - - Dubay, Dezider Anton, OFM správca farnosti
Rohožník 1961 - - 1980 - - Dubay, Dezider Anton, OFM správca farnosti


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
928400Dubay, Dezider Anton, OFMSlovenský bibliografický súpis kníh za roky 1939-19411942
909959Dubay, Dezider Anton, OFMBibliografický katalóg Československej republiky1947
909960Dubay, Dezider Anton, OFMBibliografický katalóg slovenskej knižnej tvorby za roky 1939 - 411948
909962Dubay, Dezider Anton, OFMZ jazyka kremnických listov z r. 1564-15691948
405461Dubay, Dezider Anton, OFMBibliografický katalog slovenskej knižnej tvorby za roky 1939-411948
909957Dubay, Dezider Anton, OFMBibliografia slovenskej knižnej tvorby za rok 19471951
909958Dubay, Dezider Anton, OFMBibliografia slovenskej knižnej tvorby za roky 1942 - 19451952