logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDružbovič, Ján

Iné mená:

Druzsbovics Joannes.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 16. mája 1800, Opoj, okr. Trnava – † 12. novembra 1886, Lúčnica nad Žitavou, okr. Nitra

Životopis:

Filozofiu a teológiu absolvoval v seminári Marianum v r. 1825 a 13. decembra toho roka bol vysvätený za kňaza. Hneď pôsobil ako subsidiár po boku chorého farára v Čajkove, nato bol kaplánom v Novom Tekove sedem mesiacov, v Novej Dedine tri mesiace. Nato vo Veľkej Mani tri roky. Na žiadosť farára v Lúčnici nad Žitavou sa stal jej dočasným duchovným administrátorom. V r. 1841 bol ustanovený do tejto farnosti, v r. 1857 mu bol zverený úrad dekana.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lúčnica nad Žitavou 1832 - - 1886 nov. 12. Družbovič, Ján farár