logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDrang, Michal

Životopisné dáta:

* 1782 – † 2. marca 1832, Bardejov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol v 1806 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Bardejove, v rokoch 1807-1817 bol farárom v Terni v prešovskom okrese. Od r. 1818 bol farárom v Bardejove, neskôr dekanom, prísediacim súdnej tabule Šarišskej neskôr aj Spišskej stolice, a asi od r. 1828 biskupským komisárom gymnázia v záležitostiach náboženstva a mravov. Od r. 1832 bol aj členom konzistória, no nečakane zomrel.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 38

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bardejov 1806 - - 1807-1817 - - Drang, Michal kaplán
Terňa 1807 - - 1817 - - Drang, Michal farár
Bardejov 1818 - - 1832 - - Drang, Michal farár