logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDrahoš, Štefan

Iné mená:

Drahos Stephanus.

Tituly:

dištriktuálny dekan, prepošt

Životopisné dáta:

† 2. apríla 1755, Nováky

Životopis:

V r. 1726 bol vysvätený za kňaza. 21. apríla 1730 bol ustanovený za farára v Kamenci pod Vtáčnikom, odtiaľ prešiel 13. januára 1731 do Novák, kde sa stal dekanom a prepoštom sv. Mikuláša.

Pramene:

Schem. Nitr. diecéze z r. 1836; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kamenec pod Vtáčnikom 1730 apr. 21. 1731 jan. 13. Drahoš, Štefan farár
Nováky 1731 jan. 13. +1755 apr. 2. Drahoš, Štefan farár