logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDominiki, Michal

Iné mená:

Dominiki Michael. Dominik Michal

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1677 bol ustanovený za farára v Radvani, kde pracoval až do r. 1679.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1677 - - 1679 - - Dominiki, Michal farár