logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDominici, Mikuláš

Iné mená:

Dominici Nicolaus.

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

Od 30. decembra 1402 bol farárom v Sučanoch, zároveň bol kanonikom ostrihomskej kapituly. Dotiaľ bol farárom sv. Mikuláša „in antiquo Solio“, čiže v starom Zvolene. Zvolenského benefícia sa musel vzdať, Bonifác IX. mu ho po inšpekcii odňal, lebo presahovalo príjem 18 mariek, čo bolo neprípustné.

Pramene:

Mon. Vat. S. I. T. IV. 493; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolen 1402 pred - 1402 dec. 30. Dominici, Mikuláš farár
Sučany 1402 dec. 30. - - - Dominici, Mikuláš farár