logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDomanický, Ján (?-1748)

Iné mená:

Domaniczky Joannes. Domanický Ján

Životopisné dáta:

*? – † 20. mája 1748, Dolný Kubín

Životopis:

13. júna 1705 bol ustanovený za farára v Necpaloch, toho roka tam prestal pôsobiť. V rokoch 1714 – 1730 bol farárom v Kamenci pod Vtáčnikom v prievidzkom okrese, potom v r. 1733 od 6. februára do októbra v Horných Šipiciach, odtiaľ sa vrátil a bol bez úradu. Zomrel v Dolnom Kubíne.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Belá-Dulice 1705 - - 1705 - - Domanický, Ján (?-1748) farár
Necpaly 1705 jún 13. 1705 - - Domanický, Ján (?-1748) excurrendo z Belej
Kamenec pod Vtáčnikom 1714 - - 1730 - - Domanický, Ján (?-1748) farár
Šipice 1733 feb. 6. 1733 okt. - Domanický, Ján (?-1748) farár