logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDokupil, Augustín

Tituly:

ThDr., Mons., pápežský prelát, profesor, kanonik, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 7. apríla 1887, Kostolný Sek, okr. Nové Zámky – † 29. apríla 1966, Levice

Životopis:

Kňazskú vysviacku prijal 1. októbra 1911. Ako kaplán pôsobil v r. 1911 v Chrenovci a v Detvianskej Hute, v r. 1912 Kláštore pod Znievom, v rokoch 1914-1915 v Hronci, od r. 1916 v Kremnici. V r. 1919 získal vo Viedni doktorát teológie a vymenovali ho za tajomníka biskupského úradu. V r. 1921 sa stal členom diecézneho tribunálu (asesor), v r. 1920 prosynodálnym examinátorom, v r. 1924 správcom farnosti v Hliníku nad Hronom. V rokoch 1928-1947 pôsobil ako profesor cirkevného práva a cirkevných dejín na Rímskokatolíckej vysokej škole bohosloveckej v Banskej Bystrici. V r. 1933 získal hodnosť monsignora. V r. 1935 sa stal členom hospodárskej komisie biskupského úradu, v r. 1936 členom disciplinárnej komisie učiteľov cirkevných škôl. V r. 1937 ho menovali za kanonika sídelnej kapituly v Banskej Bystrici, v r. 1942 získal hodnosť pápežského preláta. V r. 1950 ho v rámci represívnych opatrení režimu proti Cirkvi uväznili. Dňa 22. septembra 1952 bol prepustený a odišiel bývať do Levíc, kde žil na dôchodku až do smrti. Vynikal znalosťou právnych noriem, kladným vplyvom na kňazský dorast, bol poradcom biskupa v hospodárskych veciach.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 49, 56.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Chrenovec - Brusno 1911 - - 1911 po - Dokupil, Augustín kaplán
Detvianska Huta 1911 po - 1912 - - Dokupil, Augustín kaplán
Kláštor pod Znievom 1912 - - 1914 - - Dokupil, Augustín kaplán
Podbrezová 1914 - - 1915 - - Dokupil, Augustín miestny kaplán
Hronec 1914 - - 1916 - - Dokupil, Augustín kaplán
Kremnica 1916 - - 1919 - - Dokupil, Augustín kaplán
Banská Bystrica 1919 - - 1924 - - Dokupil, Augustín tajomník BÚ notár BÚ Žiar nad Hronom, 1919 ThDr., 1920 prosynodálny examinátor, 1921 asesor
Hliník nad Hronom 1924 - - 1928 - - Dokupil, Augustín správca farnosti
Banská Bystrica 1928 - - 1950 - - Dokupil, Augustín prof. VŠB 1933 Mons., 1935 člen h. k. BÚ, 1936 predseda disc. komisie, 1937 kanonik, 1942 páp. prelát.
1950 - - 1952 sept. 22. Dokupil, Augustín mimo pastorácie uväznený
Levice 1952 sept. 22. +1966 apríl 29. Dokupil, Augustín dôchodok