logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDlhoš, Štefan

Iné mená:

Dlhoš Štefan

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 5. marca 1865, Riečka, časť Banskej Bystrice – † 21. apríla 1931, Svätý Ondrej, Brusno

Životopis:

Teológiu študoval v Banskej Bystrici, po skončení štúdia bol v r. 1887 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Martine a Brezne, potom prebendátom. V r. 1889 bol správcom farnosti v Martine, od r. 1890 kaplánom v Banskej Bystrici, pričom od r. 1894 pôsobil ako katechéta na dievčenských školách. V rokoch 1897-1903 bol farárom v Hornej Mičinej, od r. 1903 vo Sv. Ondreji, kde sa v r. 1923 stal dekanom, v r. 1928 dištriktuálnym dekanom. Tam aj zomrel.
Farníkov viedol ako opravdivý pastier, ktorému záleží na spáse duší, aj na dobrom vzájomnom spolužití. Kázaval jednoducho, ale zo srdca. Farnosť si zachovala vieru a dvaja sa stali kňazmi. Bol vzorný kňaz podľa Srdca Ježišovho. Rozširoval každodenné sv. prijímanie a ruženec. Bol dobrý liturgista a dlhé roky zostavoval direktórium.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Martin 1889 - - 1890 - - Dlhoš, Štefan administrátor
Horná Mičiná 1897 - - 1903 - - Dlhoš, Štefan farár
Brusno 1903 - - 1931 - - Dlhoš, Štefan farár