logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDian, Daniel

Tituly:

ThLic., vysokoškolský pedagóg, publicista, novinár

Životopisné dáta:

* 19. augusta 1953, Púchov

Životopis:

V r. 1971 zmaturoval v Púchove, v rokoch 1971-1976 absolvoval vysokoškolské štúdiá na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, za kňaza ho vysvätili 6. júna 1976.
Ako kaplán pôsobil v r. 1976 v Pruskom, v rokoch 1976-1978 v Nitre-Hornom meste, v r. 1978 v Považskej Bystrici, v r. 1979 v Papradne. Po odňatí štátneho súhlasu musel nastúpiť na základnú vojenskú službu. Po zhoršení zdravotného stavu ho vo februári 1980 z vojenčiny prepustili a bol ustanovený za kaplána v Púchove, kde pôsobil do r. 1983. Potom pôsobil v Ostraticiach, najprv ako administrátor, neskôr do r. 1992 ako farár. Pracoval ako člen redakčnej rady Duchovného pastiera, člen Výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave za Nitriansku diecézu (1990), potom zástupca šéfredaktora Duchovného pastiera (1992). V rokoch 1990-1995 študoval históriu v Lubline. Od r. 1993 bol začas zo zdravotných dôvodov výpomocným duchovným, do r. 2005 vo Farnosti Svätej Rodiny v Petržalke, od 1. februára 2005 vo farnosti Bratislava - Nové Mesto, od r. 2010 prislúcha k farnosti Blumentál.
Od r. 1995 je voleným členom Výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave, členom Predsedníctva a tajomník Spolku sv. Vojtecha. V r. 1993 bol šéfredaktorom Katolíckych novín. Potom absolvoval ďalšie štúdium na Katolíckej univerzite v Lubline v odbore pastorálna teológia so zameraním na žurnalistiku získal licenciát teológie. Od r. 1995 je šéfredaktorom mesačníka Duchovný pastier, od r. 1996 stálym spolupracovníkom Komisie pre otázky bioetiky Konferencie biskupov Slovenska. Prednáša na Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave; od r. 1993 je vedúcim učiteľom odboru dejiny náboženstiev, od r. 1997 prednáša na Trnavskej univerzite sociálnu náuku Cirkvi. Je tiež členom Komisie pre médiá Konferencie biskupov Slovenska.
Je autorom publikácií: Pastorálna tematika na stránkach Duchovného pastiera (Lublin 1997); monografie Ostratice (1993); Jozef Kompánek (Topoľčany 1997); Svätý Michal, archanjel (Bratislava 1998). Publikuje v časopisoch: Katolícke noviny, Duchovný pastier, Rodina Nepoškvrnenej, Acta Medica Christiana, Fakty a v rôznych farských katolíckych mesačníkoch a iných periodikách. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom, Slovenskou televíziou, s Novou evanjelizáciou atď. Je spoluautorom prekladu románu H. M. Robinsona Kardinál (Trnava 1996). Venuje sa lektorskej činnosti diel teologických, na vydanie ktorých je potrebné cirkevné schválenie, historických, ako aj prekladov dokumentov kongregácií Svätej stolice a iných oficiálnych dokumentov Cirkvi.

Pramene:

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 306; Schematizmus Nitrianskej diecézy. Bratislava 1996, s. 125-126; Schematizmus Nitrianskej diecézy. Nitra 2000, s. 144; Dian, D.: Duchovný pastier - revue pre teológiu a duchovný život. Duchovný pastier, r.78, 1997, s. 348-356.
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 133.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pruské 1976 - - 1976 po - Dian, Daniel kaplán
Nitra (horné mesto) 1976 po - 1978 - - Dian, Daniel kaplán
Považská Bystrica 1978 - - 1979 - - Dian, Daniel kaplán
Papradno 1979 - - 1980 - - Dian, Daniel kaplán zákl. voj. sl.
Púchov 1980 - - 1983 - - Dian, Daniel kaplán
Ostratice 1983 - - 1992 - - Dian, Daniel správca farnosti, farár 1990 člen Výboru SSV
Rybany 1989 - - 1992 - - Dian, Daniel excurrendo Ostratice
Trnava 1992 - - 1993 - - Dian, Daniel zástupca šéfredakora DP člen redakčnej rady Duchovný pastier
Bratislava - Petržalka 1993 - - 2005 febr. 1. Dian, Daniel výpomocný duchovný 1993 šéfredaktor KN,od r. 1995 šéfredaktor Duchovný pastier
Bratislava - Nové Mesto 2005 febr. 1. 2010 - - Dian, Daniel výpomocný duchovný
Bratislava - Blumentál 2010 - - - - - Dian, Daniel výpomocný duchovný


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
928143Dian, DanielOstratice1993
928142Dian, DanielPastorálna tematika na stránkach Duchovného pastiera1997
928144Dian, DanielJozef Kompánek1997
928145Dian, DanielSvätý Michal, archanjel1998
385473Dian, DanielDirektórium 2010. 2009
473729Dian, DanielDirektórium 2011. 2010

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
384318Robinson, Henry Morton Kardinál1996

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
450994Šintál, JozefDirektórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 19901989
6528Wohl, Luis deDievča zo Sieny2005
881093Repko, JozefSlovanský patrón:2013

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
885363Dian, DanielDuchovný pastier r. 77, č. 1-10, 19961996
883245Dian, DanielDuchovný pastier r. 78, č. 1-10, 19971997
885364Dian, DanielDuchovný pastier r. 79, č. 1-10, 19981998
887281Dian, DanielDuchovný pastier r. 80, č. 1-10, 19991999
887282Dian, DanielDuchovný pastier r. 81, č. 1-10, 20002000
887396Dian, DanielDuchovný pastier r. 82, č. 1-10, 20012001
887401Dian, DanielDuchovný pastier r. 83, č. 1-10, 20022002
887402Dian, DanielDuchovný pastier r. 84, č. 1-10, 20032003
887676Dian, DanielDuchovný pastier č.4/20032003
887407Dian, DanielDuchovný pastier r. 85, č. 1-10, 20042004
887410Dian, DanielDuchovný pastier r. 86, č. 1-10, 20052005
887398Dian, DanielDuchovný pastier č. 4/20062006
887400Dian, DanielDuchovný pastier č. 1/20062006
887405Dian, DanielDuchovný pastier č. 5/20062006
887409Dian, DanielDuchovný pastier č. 2/20062006
887399Dian, DanielDuchovný pastier č. 2/20072007
887406Dian, DanielDuchovný pastier č. 6/20072007
887408Dian, DanielDuchovný pastier č.1/20072007
887675Dian, DanielDuchovný pastier r. 88, č. 1-10, 20072007
887397Dian, DanielDuchovný pastier r. 89, č. 1-10, 20082008
887404Dian, DanielDuchovný pastier r. 90, č. 1-10, 20092009
734833Dian, DanielDuchovný pastier r. 91, č. 1-10, 20102010
887395Dian, DanielDuchovný pastier r. 92, č. 1-10, 20112011
887403Dian, DanielDuchovný pastier r. 93, č. 1-10, 20122012
734835Dian, DanielDuchovný pastier r. 95, č. 1-10, 20142014
734836Dian, DanielDuchovný pastier r. 96, č. 1-10, 20152015

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
3003Katolícke noviny200110Daniel Dian Kniha na sviatočné i všedné dni
3053Katolícke noviny200111Daniel Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 3/2001
3144Katolícke noviny200113Daniel Dian Hodnota jedného života
3164Katolícke noviny200114Daniel Dian Život kardinála Wyszyńského na filmovom plátne
3188Katolícke noviny200114D. Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 4/2001
3225Katolícke noviny200115Daniel Dian Posledná modlitba
3226Katolícke noviny200115Daniel Dian Kalendáe nám pripomína
3392Katolícke noviny200119Daniel Dian Albrecht Dürer (1471 - 1528)
3393Katolícke noviny200119Daniel Dian Testimónium Alexandra Trizuljaka
3584Katolícke noviny200124Daniel Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 6/2001
3586Katolícke noviny200124Daniel Dian K Roku Svätého písma
3619Katolícke noviny200125Daniel Dian Fatima oslovuje svet
3660Katolícke noviny200126Daniel Dian Spomienka Martina Benku na Jána Vojtaššáka
3661Katolícke noviny200126Daniel Dian Kalendár nám pripomína
3662Katolícke noviny200126Daniel Dian Majster rezbár z Lamača
3769Katolícke noviny200129D. Dian Slovenská misia v Mníchove
3770Katolícke noviny200129D. Dian Úspechy Slovenského orla vo Varšave
3771Katolícke noviny200129D. Dian PĎPEŽOV ODDYCH PO NĎROČNEJ CESTE
3864Katolícke noviny200131Daniel Dian Jozef Vrablec - Anton Fabian:
3865Katolícke noviny200131Daniel Dian Znovuobjavená krása mariánskeho stĺpa
3866Katolícke noviny200131Daniel Dian Kalendár nám pripomína
3959Katolícke noviny200133DANIEL DIAN Kniha postrehov i odporúčaní
4251Katolícke noviny200140Daniel Dian Celoslovenský liturgický deň
4292Katolícke noviny200141Daniel Dian Nová farnosť v Bratislave
4389Katolícke noviny200143Daniel Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 8/2001
4638Katolícke noviny200148DANIEL DIAN Z obsahu Duchovného pastiera č. 9/2001
2829Katolícke noviny20016Daniel Dian Dielo, na ktoré sme čakali
2962Katolícke noviny20019D. Dian Z obsahu Duchovného pastiera 2/2001
2963Katolícke noviny20019D. Dian Človek nikdy nie je sám
5270Katolícke noviny200210Daniel Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 2/2002
5502Katolícke noviny200215Daniel Dian Z OBSAHU Duchovného pastiera č. 4/2002
5503Katolícke noviny200215Daniel Dian Z OBSAHU Duchovného pastiera č. 4/2002
4872Katolícke noviny20022DANIEL DIAN Novoročné príhovory biskupov
4905Katolícke noviny20022Daniel Dian Katolícka cirkev na Slovensku 1938 - 1945 v hodnotení nemeckých diplomatov a tajných agentov
5982Katolícke noviny200225Daniel Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 6/2002
4916Katolícke noviny20023TK KBS/D. Dian Nový chrám v Bratislave-Petržalke
6397Katolícke noviny200233D. DIAN Z obsahu Duchovného pastiera č. 7/2002
7959Katolícke noviny200312Daniel Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 3/2003
8079Katolícke noviny200315ThLic. DANIEL DIAN ZMENY V NĎBOŽENSKOM VYSIELANĎ SRo
8107Katolícke noviny200315DANIEL DIAN Snímka: archív SSV Cesta k dobrému kňazstvu
8109Katolícke noviny200315ThLic. DANIEL DIAN, šéfredaktor Duchovného pastiera, revue pre teológiu a duchovný život Ako je to so starokatolíkmi?
8129Katolícke noviny200316DANIEL DIAN Bratislavskí kňazi proti vojne
8155Katolícke noviny200316Daniel Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 4/2003
8297Katolícke noviny200319DANIEL DIAN Zasadal Výbor SSV
7430Katolícke noviny20032TK KBS/Daniel Dian Snímka: Marián Gavenda NOVĎ RIADITEľ SPOLKU SV. VOJTECHA UVEDENĎ DO FUNKCIE
8392Katolícke noviny200320ThLic. DANIEL DIAN Ad: Ako je to so starokatolíkmi? (KN 15/2003)
8734Katolícke noviny200328DANIEL DIAN Prípravy na príchod Svätého otca
8745Katolícke noviny200328DANIEL DIAN Zasadal Výbor Spolku sv. Vojtecha
8886Katolícke noviny200331DANIEL DIAN, ceremoniár pápežskej návštevy v Bratislave Účasť na liturgii so Svätým Otcom v Bratislave
9320Katolícke noviny200339DANIEL DIAN, GABRIEL PAĽA/ISPB Prenesenie pozostatkov nových blahoslavených
9356Katolícke noviny200340DANIEL DIAN Valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha
7609Katolícke noviny20035D. DIAN Z obsahu Duchovného pastiera č. 1/2003
7736Katolícke noviny20038Daniel Dian Zasadal Výbor SSV
7761Katolícke noviny20038Daniel Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 2/2003
10463Katolícke noviny200410Daniel Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 2/2004
10552Katolícke noviny200412DANIEL DIAN, šéfredaktor Z obsahu Duchovného pastiera 3/2004
10577Katolícke noviny200413DANIEL DIAN Zasadala subkomisia pre bioetiku
10018Katolícke noviny20042DANIEL DIAN Milujme a chráňme každú rodinu!
11141Katolícke noviny200424DANIEL DIAN Z obsahu Duchovného pastiera č. 5/2004
11205Katolícke noviny200425Daniel Dian Z obsahu Duchovného pastiera č. 6/2004
11272Katolícke noviny200427Podľa TK KBS/Daniel Dian Výročie františkánok v obnovenom chráme
12119Katolícke noviny200442DANIEL DIAN, šéfredaktor Duchovný pastier 8/2004
12364Katolícke noviny200447Mgr., ThLic. DANIEL DIAN, šéfredaktor Duchovného pastiera Kríž v reštaurácii?
10363Katolícke noviny20048Daniel Dian, šéfredaktor Z obsahu Duchovného pastiera č. 1/2004
13099Katolícke noviny200511DANIEL DIAN Snímka: Peter Brenkus Mons. Vrablec oslávil životné jubileum
13220Katolícke noviny200513DANIEL DIAN SSV predstavil pápežovu knihu Pamäť a identita
13562Katolícke noviny200520DANIEL DIAN Duchovný pastier
13820Katolícke noviny200525DANIEL DIAN Tretí celoslovenský eucharistický kongres
14043Katolícke noviny200528Daniel Dian Duchovný pastier
14078Katolícke noviny200529Daniel Dian Eucharistický kongres pozýva prvoprijímajúcich
14493Katolícke noviny200535DANIEL DIAN, hovorca kongresu Program Celoslovenského eucharistického kongresu
14569Katolícke noviny200536DANIEL DIAN, hovorca kongresu Tretí celoslovenský eucharistický kongres
12836Katolícke noviny20056DANIEL DIAN Snímka: Jozef Herz z domova
12948Katolícke noviny20058DANIEL DIAN Zasadal Výbor Spolku sv. Vojtecha
24638Katolícke noviny200914ThLic. DANIEL DIAN ILUSTRAčNÁ SNÍMKA: –TK KBS–/MICHAL HOSPODÁR Aký je význam požehnávania bahniatok, jedál a vody?
24828Katolícke noviny200918Daniel Dian, tajomník SSV Výbor SSV aj o oslavách okrúhleho jubilea KN
25967Katolícke noviny200940DANIEL DIAN, LURDY Do Lúrd odviezli utrpenie a choroby
26129Katolícke noviny200943Daniel Dian Katolícke noviny nebudú drahšie
28496Katolícke noviny201038–TK KBS–/Daniel Dian Spolok sv. Vojtecha oslavoval 140 rokov
29009Katolícke noviny201048DANIEL DIAN Riaditeľom SSV zostáva Vendelín Pleva
26917Katolícke noviny20107–TK KBS–/Daniel Dian V Trnave zasadal Výbor SSV – oslavy budú na sviatok patróna
30104Katolícke noviny201116DANIEL DIAN, Liturgická komisia KBS Požehnávanie veľkonočných pokrmov a soli
30182Katolícke noviny201119DANIEL DIAN Odkaz Andreja Radlinského stále živý
30277Katolícke noviny201121DANIEL DIAN Pripravuje sa nové vydanie Liturgie hodín
29425Katolícke noviny20114DANIEL DIAN, Liturgická komisia KBS Hromnice: o čom je tento sviatok, liturgia svetla, sviece
31346Katolícke noviny201142daniel dian Odborníci diskutovali aj o skresľovaní cirkevných dejín
32964Katolícke noviny201223DANIEL DIAN, snímky: –AM– Rodina Nepoškvrnenej išla na Staré Hory
33773Katolícke noviny201240DANIEL DIAN Cena Katolíckych novín zostane nezmenená
35073Katolícke noviny201318DANIEL DIAN Zasadal Výbor Spolku sv. Vojtecha
36144Katolícke noviny201342Daniel Dian Za dverami ... knihy
36429Katolícke noviny201348DANIEL DIANAutor je kňaz a šéfredaktor časopisu Duchovný pastier Adventné obdobie zvýrazňujú symboly a pobožnosti
34699Katolícke noviny20138DANIEL DIAN Zasadal Výbor Spolku sv. Vojtecha
37064Katolícke noviny201412Daniel Dian Spolok sv. Vojtecha pozýva členov na púť
37356Katolícke noviny201419Daniel Dian Výbor SSV sa zišiel na jarnom zasadnutí
37502Katolícke noviny201422DANIEL DIANAutor je kňaz, liturgista Pred vchodom do kostola je hluk, niektorí fajčia
38664Katolícke noviny201450DANIEL DIANSNÍMKY: PROFIMEDIA.SK Maria Taferl – pútnické miesto Bolestnej Matky