logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDelat, Jakub

Iné mená:

Delat Jacobus. Delath Jakub

Životopisné dáta:

* 1641 – † 8. mája 1695, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Teológiu študoval v generálnom seminári čiže malom seminári. 10. apríla 1667 bol vysvätený za kňaza. 28. apríla 1668 sa stal farárom v Lovči. Tamže konal v r. 1674 vizitáciu Andrej Petérffy. Odtiaľ prešiel v r. 1675 do Poník, kde zostal do r. 1678. Vtedy 6. januára ho spolu s 20 školákmi a 300 občanmi Turci a Tököliho insurgenti zajali, odviedli do Jágru, kde sa vykúpil za 600 imperiálov. Od 14. júna 1688 bol farárom v Dobrej Nive a Sáse. Od apríla 1689 do Slovenskej Ľupče. V kánonickej vizitácii Nyárayho v r. 1692 sa píše: Farár má 51 rokov. Je to muž horlivý a nábožný, ktorý prežil viac martýrií, jedno v tureckom zajatí, do ktorého sa dostal pre zradu heretikov. Spravuje veľkú a dobrú faru, ale pre slabé zdravie všetko nevie obslúžiť. Odporúča sa preložiť ho na kľudnejšiu faru. V Ľupči pôsobil až do smrti. Je pochovaný je v tribelovskej krypte.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lovča 1668 apr. 28. 1675 - - Delat, Jakub farár
Poniky 1675 - - 1676 - - Delat, Jakub farár
Sása 1688 - - 1689 - - Delat, Jakub farár
Dobrá Niva 1688 jún 14. 1689 - - Delat, Jakub farár
Slovenská Ľupča 1689 apr. - 1695 - - Delat, Jakub farár