logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDanišovič, Alojz

Iné mená:

Danišovič Aloisius

Tituly:

Mons., publicista, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 20. apríla 1913, Boleráz, okr. Trnava – † 5. mája 1994, Trnava

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Trnave. Filozofické a teologické štúdiá v Ríme (Collegium Russicum). Za kňaza ho vysvätili 26. júna 1938. Pôsobil ako kaplán v Gajaroch, od r. 1939 v Novom Meste nad Váhom, od r. 1941 administrátor, neskôr farár v Koválove, od r. 1946 farár v Senici nad Myjavou. Od r. 1950 bol mimo pastorácie, odňali mu tzv. štátny súhlas. Pôsobil vo výrobe v Rašelinových závodoch v Bratislave, v Kovovýrobe v Trnave. Od r. 1965 bol farárom v Bzovíku, od r. 1972 v Šišove. V r. 1974 ho prinútili odísť do dôchodku. Bol poctený titulom monsignore (pápežský kaplán).
Prispieval do Plameňa, Kultúry, napr. prekladmi: G.Papini: Legenda o veľkom rabínovi (Kultúra, r. 8, 1936, s. 146-151), G.Papini: Nehudobné poznámky o hudbe (Kultúra, r. 9, 1937, s. 163-164). V r.1968 sa zapojil do Diela koncilovej obnovy. S Alexejom Izakovičom spolupracoval pri organizovaní mládeže a náboženského života vôbec. Po r. 1974 vypomáhal v trnavských kostoloch, najmä ako spovedník.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 334; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 223-224;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gajary 1938 jún 26. 1939 - - Danišovič, Alojz kaplán
Nové Mesto nad Váhom 1939 - - 1941 - - Danišovič, Alojz kaplán
Kopčany 1941 - - 1946 - - Danišovič, Alojz správca farnosti neskôr farár v Koválove
Senica 1946 - - 1950 - - Danišovič, Alojz farár
1950 - - 1965 - - Danišovič, Alojz mimo pastorácie
Bzovík 1965 - - 1972 - - Danišovič, Alojz správca farnosti
Šišov 1972 - - 1974 - - Danišovič, Alojz správca farnosti
Trnava 1974 - - - - - Danišovič, Alojz dôchodca monsignore (pápežský kaplán)


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
297Smer19417Dr. Danišovič Elegancia v kostole