logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDanilovič, Michal

Iné mená:

Danilovics

Tituly:

košický sídelný kanonik

Životopisné dáta:

* 29. septembra 1811, Košice – † 28. októbra 1884, Košice

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1835 vysvätený za kňaza. Bol kaplán v Košiciach, od 29. júna 1842 vychovávateľom v rodine grófa Edmunda Zičiho v Pešti, prísediacim súdnej tabule Abovskej a Zemplínskej stolice. Od 3. júla 1847 bol administrátorom v Szikszó, od r. 1848 farárom, od r. 1856 dekanom. ´V rokoch 1862-1867 bol farárom v Sárospataku, pričom mu bol v r. 1865 udelený titul čestného kanonika, v r. 1867 titul kanonik-magister ml. Bol tiež inšpektorom ľudových škôl diecézy. V r. 1871 sa stal kanonikom-magistrom st., v r. 1873 titulárnym prepoštom konventu sv. Jána Krstiteľa zo Štôly v Spišskej Kapitula. V r. 1878 sa stal katedrálnym archidiakonom, členom konzistória, revízorom prosynodálnych záležitostí, a od r. 1881 bol kanonikom-kustódom.
V r. 1868 založil Spolok na podporovanie chudobných žiakov Košickej diecézy, ktorého bol aj funkcionárom do svojej smrti. Je pochovaný v Košiciach na Kalvárii.
Zachovali sa dve diela.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 33;
Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice 1835 - - 29.6.1842 - - Danilovič, Michal kaplán
v rodine grófa Edmunda Zichého v Pešti 1842 jún 29. 3.7.1847 - - Danilovič, Michal vychovávateľ
Szikszó(Maďarsko) 1847 jul 3. 1862 - - Danilovič, Michal administrátor-farár
Sárospatak(Maďarsko) 1862 - - 1867 - - Danilovič, Michal farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1029286Danilovič, MichalA csillagos égnek népszerű ismertetése1847
1029287Danilovič, MichalJegyzetek egy pap által közrebocsátott ily czímű iratra1870