logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDanček, Andrej

Iné mená:

Danček Andrej

Životopisné dáta:

* 1792? – † 30. januára 1842, Poniky, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologických štúdii bol v r. 1816 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkých Uherciach, potom vychovávateľom v rodine Simonyiovcov, kaplánom v Očovej, Starých Horách a Banskej Bystrici. V rokoch 1830-1832 bol farárom v Radvani, od r. 1832 v Ponikách, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Očová 1824 - - 1824 - - Danček, Andrej administrátor
Radvaň 1830 - - 1832 - - Danček, Andrej farár
Poniky 1832 - - 1842 - - Danček, Andrej farár