logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDalloš Juraj, PhDr.

Tituly:

PhDr.

Životopisné dáta:

* 21. septembra 1909, Radošina, okr. Topoľčany – † 1. novembra 1992, Vrbové, okr. Piešťany, poch. v Piešťanoch

Životopis:

Študoval filozofiu, ktorú ukončil v r. 1931. Dňa 24. decembra 1934 bol v Ríme vysvätený za kňaza. V r. 1935 bol kaplánom v Košeci, v r. 1936 v Nitre, v r. 1937 v Bánovciach nad Bebravou a stal sa profesorom diplomatických vzťahov. V r. 1938 zložil prosynodálne skúšky. V r. 1940 sa stal farárom v Pružine, okr. Považská Bystrica. Od r. 1958 bol správcom farnosti Teplička nad Váhom, kde pôsobil až do r. 1991. Na odpočinku žil v Piešťanoch. Zomrel pri slúžení sv. omše vo Vrbovom. Je pochovaný v Piešťanoch.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 138; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 150; internetový zdroj.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košeca 1935 - - 1936 - - Dalloš Juraj, PhDr. kaplán lic. teol.
Nitra 1936 - - 1937 - - Dalloš Juraj, PhDr. kaplán
Bánovce nad Bebravou 1937 - - 1940 - - Dalloš Juraj, PhDr. kaplán prof. náb.
Pružina 1940 - - 1958 - - Dalloš Juraj, PhDr. farár
Teplička nad Váhom 1958 - - 1991 - - Dalloš Juraj, PhDr. správca farnosti
Piešťany 1991 - - +1992 nov. 1. Dalloš Juraj, PhDr. dôchodok