logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCzeisel, Ladislav

Iné mená:

Czeisel Ladislav

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 25. augusta 1849, Sklené, okr. Turč. Teplice – † 25. decembra 1924, Handlová, okr. Prievidza

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1873 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkom Poli a Dobrej Nive, potom bol prebendátom a katedrálnym kazateľom. V rokoch 1882-1899 bol farárom v Novej Lehote, v rokoch 1899-1903 v Lovči a zároveň bol dekanom dištriktu. Od r. 1903 bol farárom v Handlovej, kde sa v r. 1906 stal dekanom, v r. 1908 dištriktuálnym dekanom. Tam aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Lehota 1882 - - 1899 - - Czeisel, Ladislav farár
Lovča 1899 - - 1901 - - Czeisel, Ladislav farár
Handlová 1903 - - 1924 - - Czeisel, Ladislav farár