logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCsitáry, Ján

Iné mená:

Csitáry Joannes.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v seminári sv. Štefana kráľa, 18. apríla 1700 bol vysvätený za kňaza a poslaný do Urminiec. 25. novembra toho roka bol ustanovený za farára v Čajakove, odtiaľ prešiel 10. marca 1704 do Malého Bábu. V r. 1706 na krátky čas prijal Veľké Zálužie, potom bol 26. novembra toho roka ustanovený za farára v Zbehoch. Odtiaľ prešiel 23. mája 1709 do Veľkých Chyndíc, kde zostal až do r. 1710. Od 25. apríla 1714 pôsobil v Preseľanoch, kde pracoval až do r. 1717.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hronovce 1700 nov. 25. 1704 - - Csitáry, Ján farár
Urmince 1700 apr. - 1700 nov. - Csitáry, Ján farár
Báb 1704 mar. 10. 1706 - - Csitáry, Ján farár
Zbehy 1706 nov. 26. 1709 - - Csitáry, Ján farár
Veľké Zálužie 1706 - - 1706 - - Csitáry, Ján farár
Veľké Chyndice 1709 máj 23. 1710 - - Csitáry, Ján farár
Preseľany 1714 apr. 25. 1717 - - Csitáry, Ján farár