logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCsetney, Martin

Iné mená:

Csetney Martinus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1657 bol farárom v Senici. V tom roku ho uvádza Volfgang Érsekujváry, ktorý pri vizitácii napísal o farárovi, že si vedie chvályhodne a má už vyše 600 katolíkov, ale dom nemá. Svetský pán Ľudovít Nyáry zakázal vstúpiť doň. Katolíci používali kaplnku, vystavanú na pôde Gabriela Horeckého.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Senica 1657 sp. - - - - Csetney, Martin farár