logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCsergő, Florián

Iné mená:

Csergeó Florianus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 18. februára 1828, Paňa, okr. Nitra – † 21. marca 1879, Mojmírovce, okr. Nitra

Životopis:

Filozofiu študoval v Trnave, teológiu študoval vo Viedni. Po skončení teologických štúdií bol 20. júla 1847 vysvätený za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Kostolných Kračanoch, potom štyri roky a tri mesiace a tri mesiace v Mojmírovciach a pol roka vo Veľkých Levároch. 27. októbra 1852 prijal prezentu pre Trnovec, kde bol ustanovený 13. mája 1853. 21. augusta 1864 prešiel do Mojmíroviec, kde v r. 1860 zastával úrad notára a potom dištriktuálneho dekana. Tam aj zomrel.
Písal maďarské oslavné básne. V r. 1854 vyšla v Bratislave tlačou jeho báseň pri príležitosti sekundícií nitrianskeho biskupa Imricha Paluďaia s názvom Örömvirág, melyet Palugyay Imre úrnak, nyitrai püspöknek, arany miséje alkalmával... kötött. V r. 1855 vyšla v Pešti oslavná báseň pri príležitosti sekundícií kardinála Jána Scitovského s názvom Verskoszorú, melyet nagy-kéri Scitovszky Ker. János úrnak 1859. nov. 6. tartott aranymiséje alkalmával... fűzött.

Pramene:

Szinnyei, Magyar írók élete és munkái II. 302; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trnovec nad Váhom 1852 okt. 27. 1864 aug. - Csergő, Florián farár
Mojmírovce 1864 aug. 21. +1879 mar. 21. Csergő, Florián farár