logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČerenej, Štefan

Iné mená:

Dr. Cenzor; Cserenyey Stephanus

Tituly:

cirkevný historik

Životopisné dáta:

* 7. januára 1878, Topoľčany – † 16. augusta 1947, Kovarce, okr. Topoľčany

Životopis:

Študoval v Nitre a teológiu v Budapešti, za kňaza ho vysvätili v roku 1900. Ako kaplán pôsobil vo Veľkých Chlievanoch, od roku 1901 v Nitre. V roku 1904 dosiahol doktorát teológie. Vo vyššom seminári v Nitre pôsobil od r. 1907 ako profesor cirkevného práva a cirkevných dejín. V r.1917 sa stal administrátorom farnosti v Dražovciach pri Nitre, neskôr farárom v Kovarciach. V r. 1926 ho vymenovali za pápežského komorníka. Vo verejnom živote bol členom okresného výboru a Hospodárskej a lesníckej jednoty v Nitre.
Patril k významným historikom, ktorí sa sústredili na spracovanie cirkevných dejín. Napísal niekoľko monografií, ktoré sú základom pre poznanie novovekých cirkevných dejín Uhorska a Slovenska. Väčšina jeho prác vychádzala v maďarčine. Prvou dôležitou prácou je monografia , ktorá sa zaoberá postavením kňazov v uhorských slobodných kráľovských mestách. Osobitnú pozornosť venoval biografiám nitrianskych biskupov. Napísal dva životopisy. Prvý zachytáva život biskupa I. Palugyaya a činnosť milosrdných sestier v Nitre. Druhý životopis venoval nitrianskemu biskupovi Augustínovi Roškovánimu. V slovenčine vydal základné dielo Pamätihodnosti z dejín nitrianskeho biskupstva od roku 1500 (Trnava 1933), spolu s Albertom Stránskym prehľadné dielo Dejiny biskupstva nitrianskeho (Trnava 1933).

Pramene:

Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 50-51; Schematizmus cleri diocesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 124-125.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Chlievany 1900 aug. - 1901 okt. - Čerenej, Štefan kaplán
Oponice 1924 - - 1924 - - Čerenej, Štefan administrátor


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
891438Čerenej, ŠtefanA magyar szabad királyi városok plébános választási joga1904
891440Čerenej, ŠtefanPalugyay Imre püspök és a nyitrai írgalmasnővérek emlékezete1911
891442Čerenej, ŠtefanVázlatok Roskoványi Agoston nyitrai püspök életéből1913
945412Čerenej, ŠtefanPamätihodnosti z dejín nitrianskeho biskupstva od roku 15001933
945413Čerenej, ŠtefanDejiny biskupstva nitrianskeho1933