logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCsalády, Andrej

Iné mená:

Családy Andreas

Tituly:

ThDr., trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 20. novembra 1911, Jelšovce, okr. Nitra – † 10. októbra 1965, Žilina

Životopis:

Teológiu študoval v Nitre a v rakúskom Innsbrucku, kde ho 26. júna 1935 vysvätili za kňaza. V r. 1936 tam dosiahol doktorát posvätnej teológie. Od 1. júla 1936 bol kaplánom v Štiavniku, od 1. októbra 1936 druhým kaplánom v Nitre. Od 1. júla 1940 sa stal tretím kaplánom v Trenčianskej Teplej, ale už od decembra 1940 bol kurátom v trenčianskej nemocnici. Zakrátko bol kaplánom v Zliechove a od 1. novembra 1941 bol tretím kaplánom v Trenčíne a zároveň naďalej vojenským kurátom. Neskôr bol kaplánom v Nitrianskej Strede. Dňa 1. júna 1953 sa stal druhým kaplánom v Žiline. Jeho pastoračnú činnosť sprevádzali časté výsluchy a iné druhy prenasledovania zo strany štátnej moci. Od 1. novembra 1956 bol správcom fary v Nitrianskej Strede, odkiaľ sa na vlastnú žiadosť vrátil 15. mája 1958 do funkcie druhého kaplána v Žiline. Dňa 15. januára 1960 sa stal správcom fary v Žíranoch. Zomrel v žilinskej nemocnici. Pochoval ho veľprepošt a pápežský prelát Mons. ThDr. Rudolf Formánek a rozlúčil sa s ním dekan-farár z Branča vdp. Anton Beňuška. Na tomto pohrebe bol aj v Žiline žijúci významný slovenský jezuita P. Vendelín Javorka, SJ, ktorý ho bol viac ráz navštívil v jeho poslednej chorobe v žilinskej nemocnici.

Pramene:

Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 55-56; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina,2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Štiavnik 1936 júl 1. 1936 - - Családy, Andrej kaplán
Nitra (dolné mesto) 1936 okt. 1. 1940 - - Családy, Andrej kaplán
Trenčianska Teplá 1940 júl 1. - - - Családy, Andrej kaplán
Trenčín 1940 dec. - - - - Családy, Andrej nemocničný kaplán
Trenčín 1941 nov. 1. - - - Családy, Andrej kaplán zároveň vojenský kurát
Nitrianska Streda 1953 pred - - - - Családy, Andrej kaplán
Žilina 1953 jún 1. - - - Családy, Andrej kaplán
Nitrianska Streda 1956 nov. 1. 1958 máj 15. Családy, Andrej správca farnosti
Žilina 1958 máj 15. 1960 jan. 15. Családy, Andrej kaplán
Žirany 1960 - - +1965 okt. 10. Családy, Andrej správca farnosti