logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCsáktornyay, Anton

Iné mená:

Csáktornyay Antonius. Csáktornyay Anton

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 17. októbra 1820, Ráb, Maďarsko – † 23. decembra 1890, Čičov, okr. Komárno

Životopis:

Filozofiu a teológiu ukončil v Tnave, 23. decembra 1842 bol vysvätený za kňaza, potom bol vychovávateľom potomkov Juraja Fiatha. V r. 1845 sa stal kaplánom v Karancsságu, v r. 1849 v Komárne, kde od 29. marca 1852 do 28. júla 1853 viedol farnosť ako administrátor. Potom sa stal dočasným administrátorom v Čičove, toto benefícium dostal 1. septembra t. r., kde bol od r. 1876 zastupujúcim od r. 1886 riadnym dištriktuálnym dekanom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Komárno 1852 mar. 29. 1853 júl 28. Csáktornyay, Anton farár
Číčov 1853 sept. 1. +1890 dec. 28. Csáktornyay, Anton farár