logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCrettier, František

Iné mená:

Crettier Franciscus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 26. decembra 1801, Pešť – † 24. Nov. 1883, Pešť

Životopis:

Filozofiu ukončil v Jágri, teológiu v Pázmáneu a 9. marca 1827 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil štyri mesiace v Rimóci, ale po celý časť spravoval túto farnosť, potom bol zasa kaplánom, dva roky v Nagymarosi, v Budíne jeden rok, a tam pracoval štyri roky a desať mesiacov pri vojsku. 21. októbra 1835 bol ustanovený za farára v Kisoroszi, odtiaľ prešiel 22. marca 1837 do Nyergesujfalu, potom 20. marca 1857 do Kéméndu, kde sa v r. 1868 stal dekanom dištriktu Štúrovo. V r. 1871 sa zriekol farnosti a vrátil sa do Pešti, kde zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kisoroszi (Maďarsko) 1835 aug. 21. 1837 mar. 22. Crettier, František farár
Nyerges-Ujfalu (Maďarsko) 1837 mar. 22. 1857 - - Crettier, František farár
Kamenín 1857 - - 1871 - - Crettier, František farár