logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCrachynus

Iné mená:

Crachynus.

Životopisné dáta:

13. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1253 bol kňazom kostola sv. Petra v Gale (Kostolná Gala, dnešné Holice) a jednal v spornom prípade v prítomnosti palatína Rolanda, vyslaný bratislavskou kapitulou.

Pramene:

C. D. Arpad. cont. II. 243; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Holice 1253 sp. - - - - Crachynus farár