logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCitterberg, Eugen

Tituly:

stredoškolský profesor, apostata

Životopisné dáta:

* 8. septembra 1912, Beňuš, okr. Brezno – † 17. októbra 1971

Životopis:

Ako študent bol nadaný, zvlášť na matematiku. Už ako bohoslovec odišiel k jezuitom, ale po roku sa odtiaľ vrátil. Po skončení teologického štúdia bol v r. 1935 vysvätený za kňaza. Ako diakon slúžil v Handlovej a tam pokračoval ako kaplán. Od októbra 1936 do februára 1937 slúžil základnú vojenskú službu. Od 1. novembra 1937 bol správcom farnosti vo Valaskej, od 1. júla 1940 v Tajove. 1. novembra 1942 vstúpil do rehole piaristov. Odtiaľ sa vrátil a od 1. júla 1944 bol kaplánom v Martine. Od 1. októbra 1944 bol správcom farnosti v Sliači. Od r. 1945 bol profesorom náboženstva na školách v Banskej Bystrici. V r. 1950, keď bolo zrušené vyučovanie náboženstva na stredných školách, odišiel za úradníka ku stavebnej firme. V r. 1958 ho prepustili a bol šoférom pri nákladnom aute. V r. 1967 uzavrel civilné manželstvo.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Valaská 1937 - - 1940 - - Citterberg, Eugen farár
Tajov 1940 - - 1942 - - Citterberg, Eugen farár
Sliač 1944 - - 1945 - - Citterberg, Eugen administrátor