logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCipciar, Jakub Žigmund

Iné mená:

Czipeziár Jacobus. Czipcziár Jacobus.

Životopisné dáta:

* 1710? Valaská, okr. Brezno – † 13. septembra 1757, Dubová, okr. Brezno

Životopis:

Zo seminára sv. Vojtecha sa v r. 1730 stal bakalárom a v r. 1731 magistrom filozofie. Teologické štúdiá ukončil po druhom ročníku v r. 1733. 22. apríla 22. apríla toho roka bol ustanovený za farára v Špačinciach, odtiaľ prešiel 14. septembra toho roka do Slaskej, 20. februára 1739 do Radvane, 12. marca 1740 do Ľubietovej. Od 29. marca 1741 pôsobil v Lopeji, od 9. júla 1754 v Dubovej v breznianskom okrese, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špačince 1733 apr. 22. 1733 - - Cipciar, Jakub Žigmund farár
Slaská 1733 sept. 14. 1736 - - Cipciar, Jakub Žigmund farár
Radvaň 1739 feb. 20. 1740 mar. 12. Cipciar, Jakub Žigmund farár
Ľubietová 1740 mar. 12. 1741 mar. 29. Cipciar, Jakub Žigmund farár
Lopej 1741 mar. 29. 1754 júl 9. Cipciar, Jakub Žigmund farár
Nemecká 1754 Ju1. 9. +1757 sept. 13. Cipciar, Jakub Žigmund farár