logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChyla, Emanuel

Iné mená:

Chyla-Zaťko

Tituly:

kňaz Spišskej diecézy

Životopisné dáta:

* 28. decembra 1936, Hubová, okr. Ružomberok

Životopis:

Vyrastal v Oravskom Podzámku. Gymnaziálne štúdia absolvoval v Dolnom Kubíne. Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol ordinovaný 25. júna 1961, Bol kaplánom v Levoči, v Spišskej Kapitule a v Ružomberku. V r. 1962 nastúpil na základnú vojenskú službu. V rokoch 1964-1965 bol kaplánom v Levoči, v rokoch 1965–1966 v Rabči v okrese Námestovo, v rokoch 1967-1968 v Liptovskom Mikuláši, v rokoch 1968-1972 v Nižných Ružbachoch v okrese Stará Ľubovňa. V rokoch 1972-1975 bol správcom farnosti Poľanovce v okrese Levoča, v rokoch 1975-1982 v Harichovciach v okrese Spišská Nová Ves. Od r. 1982 pôsobí vo farnosti Lokca v okrese Námestovo.

Pramene:

http://www.kforava.estranky.sk/clanky/chye.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levoča 1961 - - 1962 - - Chyla, Emanuel kaplán
Ružomberok 1962 - - 1964 - - Chyla, Emanuel kaplán zákl. voj. sl.
Levoča 1964 - - 1965 - - Chyla, Emanuel kaplán
Rabča 1965 - - 1966 - - Chyla, Emanuel kaplán
Liptovský Mikuláš 1966 - - 1968 - - Chyla, Emanuel kaplán
Nižné Ružbachy 1968 - - 1972 - - Chyla, Emanuel kaplán
Poľanovce 1972 - - 1975 - - Chyla, Emanuel správca farnosti
Harichovce 1975 - - 1982 - - Chyla, Emanuel správca farnosti
Lokca 1982 okt. 15. 2006 dec. 31. Chyla, Emanuel správca farnosti