logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChovanec, Michal

Iné mená:

Michal Ch.. .c., M. Ch.

Tituly:

publicista, národný a kultúrny pracovník.

Životopisné dáta:

* 9. októbra 1836, Bohdanovce nad Trnavou, okr. Trnava – † 29. júna 1890, Šurianky, okr. Nitra

Životopis:

Teológiu vyštudoval v seminári v Trnave, kde ho 29. júla 1860 vysvätili za kňaza. Po vysviacke bol kaplánom v Šuranoch, v rokoch 1862-1864 v Kútoch, v rokoch 1864-1870 v Šaštíne a Trstíne (vtedy Nádaš). V r. 1870 sa stal farárom v Suchej nad Parnou, neskôr vo Veľkých Ripňanoch, od r. 1873 pôsobil v Šuriankach. Od začiatku 60tych rokov sa angažoval v národnom hnutí, patril k zakladateľom Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha, bol členom jeho výboru.
V rokoch 1864 a 1868 uverejnil v časopisoch Slovesnosť, Sokol a Malý národný kalendár biografické, jazykovedné a osvetové články. V príspevku Leibnic Slovan (Slovesnosť, r. 2, 1864, č. 14, s. 217-219) poukazoval na slovanský pôvod nemeckého filozofa, vedca a verejného činiteľa Gottfrieda W. Leibniza (1646-1716). V nekrológu Vuk Štefanovič Karadžič (Slovesnosť, r. 2, 1864, č. 13-15, s. 201-205, 219-221, 234-237) priblížil čitateľom životopisné údaje tejto významnej osobnosti slovanských dejín. Príspevok Hahnemann a homeopathia (Sokol, r. 3, 1864, č. 11, 12, 15, 18, 20, 22, s. 216-217, 237-238, 298-299, 356, 396-398, 135-136) je venovaný „otcovi homeopatiky“ Samuelovi Hahnemannovi (1755-1843), v ňom objasnil slovenským čitateľom základné princípy homeopatickej liečby. V článku Rozlúštenie starobylého nápisu (Sokol, r. 3, 1864, č. 1, s. 14-16) sa pokúsil interpretovať tzv. rúnový nápis z Velestúru (považovaný za falzifikát), ktorý v r.1861 našiel historik Pavol Križko pod Smrčníkom v Kremnických vrchoch. Zaradil ho medzi slovanské pamiatky a jeho pôvod kládol do počiatkov kresťanstva na Slovensku okolo 9. storočia. Pozornosť jedovatej rastline venuje v článku Pozor na durman! (Malý národný kalendár, r. 1, 1868, s. 24-26), kde okrem opisu rastliny uviedol spôsoby prvej pomoci po jej požití.

Pramene:

Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s. 522; nekrológy: Katolícke noviny, r. 41, 1890, č. 15, s. 125; Národnie noviny, r. 21, 1890, č. 91, s. 4; Slovenské noviny, r. 5, 1890, č. 94, s. 4; Slovenské pohľady, r. 1, 1891, č. 1, s. 64; Vlasť a svet, r. 5, 1890, č. 16, s. 254; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. II. Martin 1931, s. 209-210; Archív BiO MS (výpis z matriky); Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 473.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Ripňany 1872 júl - 1873 máj 27. Chovanec, Michal farár
Čermany 1873 máj 1. 1873 júl 10. Chovanec, Michal farár
Šurianky 1873 júl 10. 1890 jún 29. Chovanec, Michal farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
46267Cyrill a Method185235M. Ch., k. v. N. V. Základ čili princíp viery, — katolický a protestantský, —
46230Cyrill a Method185239M. Ch., k. v N. V. Základ čili princip viery, — katolický a protestantský
46271Cyrill a Method185242M. Ch.. k. v N. V. Základ čili princip viery, — katolický a protestantský, —
46300Cyrill a Method185246M. Ch., k. v N. V. Základ čili princip viery, — katolický a protestantský, —