logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChmela, Jozef

Iné mená:

Chmela Josephus

Životopisné dáta:

* 6. marca 1833, Plavecký Štvrtok, okr. Malacky – † 5. júna 1916, Trnava

Životopis:

Narodil sa 6. marca 1833 v Plaveckom Štvrtku rodičom Filipovi Chmelovi a Jozefíne rod. Csernej. Po skončení gymnázia v Trnave vyštudoval filozofiu v Trnave a teológiu vo Viedni. Vysvätený bol 27. júla 1857 v ostrihomskej bazilike. Ako kaplán pôsobil od 30. augusta 1857 – 26. novembra 1861 v Borskom Sv. Jure, od r. 1861 do 12. januára 1863 administrátor v Dúbravke, kde sa pre biedu (toho istého roku) sám žiadal do Veľkých Levár za kurátora konvertitov anabaptistov, kde bol do r. 1864. Potom bol poslaný do Závodu za administrátora. Nedostanúc však svoje benefícium prosil, aby ho prepustili z diecézy. Od konca r. 1864 bol administrátorom vo Veľkom Lapáši, od marca 1868 administrátor v Borovciach, od 6. apríla 1868 farár v Dolných Sľažanoch a od 6. marca 1890 v Maduniciach, kde sa r. 1898 stal inšpektorom základných škôl 1898 dekan a r. 1905 okr. dekanom veľkokostoľanským. Od 1. júla 1908 býval na dôchodku v Trnave na Jeruzalemskej ulici pri dóme sv. Mikuláša. Zomrel 5. júna 1916.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Schem. 1915.
internetové zdroje;
Mail: A. Blahovcová [25.10.2021];

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Borský Svätý Jur 1857 aug. 30 1861 nov. 26. Chmela, Jozef kaplán
Bratislava - Dúbravka 1861 nov. 26. 1863 jan. 12. Chmela, Jozef administrátor
Leváre 1863 - - 1864 - - Chmela, Jozef kurát anabaptistov
Závod 1864 marec - 1864 máj - Chmela, Jozef administrátor
Veľký Lapáš 1864 - - 1868 - - Chmela, Jozef administrátor
Borovce 1868 mar. - 1868 apr. 6. Chmela, Jozef administrátor
Sľažany 1868 apr. 6. 1890 mar. 6. Chmela, Jozef farár
Madunice 1890 mar. 6. 1908 jún 29. Chmela, Jozef farár 1898 dekan, 1905 okr. dekan
Trnava 1909 júl 1. +1916 jún 5. Chmela, Jozef dôchodok


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
50648Katolícke noviny185820Jozef Chmela Vestník Cirkevný.