logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChilko, Pavol

Tituly:

tajomník dištriktu

Životopisné dáta:

* 17. novembra 1878, Nitra – † 24. júla 1960, Adamovské Kochanovce, okr. Trenčín

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol 4. júla 1900 vysvätený v Nitre za kňaza. Bol kaplánom v Zliechove, okr. Ilava, v r. 1902 sa tam stal dočasným správcom a preložili ho za kaplána do Rajca. V r. 1906 zložil prosynodálne skúšky. V r. 1911 sa stal dočasným správcom vo farnosti Strečno v žilinskom okrese, a potom farárom. Bol tiež tajomníkom dištriktu. V Strečne pôsobil do r. 1932, kedy sa stal farárom farnosti Adamovské Kochanovce v okrese Trenčín. Tu pôsobil až do smrti.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 149-150.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zliechov 1900 - - 1902 - - Chilko, Pavol kaplán
Rajec 1902 - - 1911 - - Chilko, Pavol kaplán
Zliechov 1902 - - 1902 - - Chilko, Pavol administrátor
Strečno 1911 - - 1932 - - Chilko, Pavol farár
Adamovské Kochanovce 1932 - - 1950 - - Chilko, Pavol farár