logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChilko, Ignác

Iné mená:

Chilkó Ignatius. Chilko Ignác

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Pezinka. Ako chovanec generálneho seminára sa stal v r. 1721 bakalárom a v r. 1722 magistrom filozofie. Ukončiac tretí ročník teológie v r. 1725 bol 31. marca toho roka vysvätený za kňaza a 15. mája sa stal kaplánom v rodnom Pezinku. 15. februára 1727 bol ustanovený za farára v Sučanoch v martinskom okrese, kde pôsobil do r. 1729.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sučany 1727 Fabr. 15. 1729 - - Chilko, Ignác farár