logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCherlay, Ján

Iné mená:

Cherlay Joannes. Kerlay Joannes. Kerlay Ján.

Tituly:

archidiakon, kanonik

Životopisné dáta:

† 15. januára 1654, Trnava

Životopis:

V rokoch 1634 až 1637 sa objavuje ako farár v Rohove. V r. 1634 ho uvádza vizitátor archidiakon Ján Solnensis hovoriac: Chovanec jeho Eminencie kardinála (Petra Pázmaňa, bol teda Pázmánita.) Má nový kostol, malý, ale pekný. Tento archidiakon ho uviedol, čo potvrdili farníci. 11. augusta 1637 vikárovi nahlásil, že ho zadržalo niekoľko vyslancov z Koválova. V r. 1642 bol farárom v Chtelnici. V r. 1645 sa stal prepoštom a farárom mestečka Bojnice, potom bol 15. januára 1654 ustanovený za ostrihomského kanonika a v r. 1657 za nitrianskeho a hontianskeho archidiakona. V Trnave zastával úrad slovenského kazateľa.

Pramene:

Jedlicska, Kiskárpáti Eml. II. 305; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rohov 1634 a 1637 - sp. - Cherlay, Ján farár
Chtelnica 1637 - - 1645 - - Cherlay, Ján farár
Bojnice 1645 - - 1654 - - Cherlay, Ján farár