logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChemy, Mikuláš

Iné mená:

Chemy Nicolaus. Chemy Mikuláš

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V rokoch 1559 a 1562 sa objavuje ako farár v Sučanoch, o ktorom vizitátor v r. 1559 hovoril, že farár menom Mikuláš je ženatý starec, je vicearchidiakonom. Katolík a naozaj chvályhodný. Vizitátor Michal Szegedinus v r. 1560 povedal: Člen Rímskokatolíckej cirkvi, chvália ho tak v mravoch ako aj v náboženskom počínaní. Mikuláš Oláh ho v r. 1562 ustanovil za turčianskeho dekana, čo je zrejmé z originálneho dokumentu v archíve mestečka Sučany.

Pramene:

Schematismus hist. dioec. Neosol. 1867. 254; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sučany 1559 - - 1562 sp. - Chemy, Mikuláš farár