logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČetneky, Žigmund

Iné mená:

Csetneky Sigismundus.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Trnavy, tam bol ako svetský študent na miestnej univerzite v r. 1698 promovaný na bakalára a v r. 1699 na magistra filozofie. Teológiu študoval v seminári sv. Štefana. 2. apríla 1702 bol vysvätený za kňaza. 28. septembra toho roka bol ustanovený za farára v Hodejove, potom 20. septembra 1705 prešiel do Derecske na výmenu so Štefanom Kövesdym. 18. januára 1712 bol ustanovený v Štítniku, potom na krátky čas, totiž od 3. januára do 20. februára 1719 do Karancsságu, ale už 16. júla toho roka prešiel do Litke. Tejto farnosti sa v r. 1726 zriekol, aby sa stal domácim kaplánom u slob. baróna Alexandra Vécseya v kaštieli v Jesenskom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hodejov 1702 sept. 26. 1705 sept. 9. Četneky, Žigmund farár
Držkovce 1705 sept. 20. 1712 jan. 18. Četneky, Žigmund farár
Štítnik 1712 jan. 18 1719 júl 16. Četneky, Žigmund farár
Karancsság (Maďarsko) 1719 jan. 3. 1719 feb. 20. Četneky, Žigmund farár
Litke(Maďarsko) 1719 júl 16. 1726 - - Četneky, Žigmund farár