logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČermák, Jozef

Iné mená:

Csermák de Hrádek Josephus. Čermák de Hrádek Jozef.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Moravy. 24. augusta 1756 bol ustanovený za farára vo Svätom Kríži. Za jeho pôsobenia sa Jalná v r. 1767 oddelila a stala sa samostatnou farnosťou. V r. 1769 odišiel do dôchodku, nato bol 29. januára 1771 ustanovený za farára v Očovej, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. V r. 1776 bol na zdravotnej dovolenke, o rok nato bol prepustený z diecézy. Vrátil sa na Moravu, odkiaľ bol rodák, lebo vo farnosti mal veľa nepriateľov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žiar nad Hronom 1756 aug. 24. 1769 - - Čermák, Jozef farár
Očová 1771 jan. 29. 1777 - - Čermák, Jozef farár