logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČelko, Jozef (1741-1803)

Iné mená:

Cselkó Josephus. Čelko Jozef

Životopisné dáta:

* 1741, Čelkova Lehota, okr. Považská Bystrica – † 31. októbra 1803, Necpaly, okr. Martin

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Teológiu študoval v budínskom seminári Széchényianum, v mesiaci septembri 1764 stal kaplánom v Szegszárde. Odtiaľ prešiel 30. januára 1766 do Stupavy, 29. novembra toho roka do Pezinka, potom bol 7. apríla 1768 ustanovený za farára v Necpaloch, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. V kánonickej vizitácii z r. 1801 píše, že mal vtedy 60 r. V r. 1802 sa stal dekanom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Necpaly 1768 apr. 7. 1803 - - Čelko, Jozef (1741-1803) farár