logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCeizel, Ján (1841-1894)

Iné mená:

Czeizel, Joannes

Životopisné dáta:

* 27. septembra 1841, Nemecké Pravno, dnes Nitrianske Pravno, okr. Prievidza – † 11. decembra 1894, Ochodnica, okr. Kysucké Nové Mesto

Životopis:

Narodil sa 27. septembra 1841 v Nitrianskom Pravne. Pochádzal z rodu Hanšálovcov. Otec sa volal Jozef a matka Terézia, rod. Kočnerová. Prvé tri roky gymnázia absolvoval v Leviciach a ostatné v Nitre. Potom bol prijatý do Kňazského seminára v Nitre. Dňa 5. augusta 1866 ho nitriansky diecézny biskup ThDr. PhDr. Augustín Roškováni ordinoval za kňaza. V tom istom roku bol kaplánom v Oščadnici, potom v Hornom Vadičove, vo Varíne. Ďalej pôsobil v Konskej, v Pruskom, v Beluši, vo Visolajoch. Od nitrianskeho diecézneho biskupa získal špeciálne vyznamenanie, ktoré dával najhorlivejším kaplánom. Dňa 17. októbra 1884 ho uhorský kráľovský minister pre kultúru a náboženstvo uviedol do ochodnickej farnosti na pozíciu farára v Ochodnici. Biskup to následne o niekoľko dní odobril. Nový farár zložil vyznanie viery v Ilave do rúk opáta - farára Štefana Reháka. Ján Ceizel pôsobil v Ochodnici desať rokov. Bol spokojný, hoci sa neraz musel aj uskromniť a u veriacich bol obľúbený. Vynikal v zdravovede a ľudia zo širokého okolia u neho hľadali pomoc pre dušu i pre telo. On i jeho predchodcovia založili základinu na udržiavanie kňazských hrobov a základinu na omše pre spásu duší. Zomrel na následky silného podchladenia 11. decembra 1894. Pochovaný bol v Ochodnici 13. decembra 1894 archidiakonom Jánom Uškertom.

Pramene:

internetové zdroje
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 18.; http://ochodnica.fara.sk/knazi/kazi-vo-farnosti/

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Varín 1868 - - 1870 - - Ceizel, Ján (1841-1894) kaplán
Ochodnica 1884 - - +1894 dec. 11. Ceizel, Ján (1841-1894) farár