logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCehuľa, Jozef

Iné mená:

J. C., J. C. P., J.C. Speculator, Pastierik, J.C. Pastorello

Tituly:

náboženský spisovateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 3. marca 1898, Letanovce, okr. Spišská Nová Ves – † 5. júna 1986, Matilda Huta, okr.Gelnica, poch. v Letanovciach

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Levoči a Rožňave. Po maturite narukoval do dôstojníckej školy v Košiciach (1916), odvelili ho na front. V Taliansku padol do zajatia a mal byť popravený. Pred popravou mu vypadol z vrecka ruženec, a to ho zachránilo. V roku 1919 sa vrátil zo zajatia. Prihlásil sa do spišského seminára. Po prvom ročníku požiadal o možnosť skúškami postúpiť do tretieho ročníka. Dňa 29. júna 1922 ho vysvätili za kňaza. Stal sa kaplánom v Kežmarku, od roku 1926 administrátorom farnosti v Liptovskej Osade, kde bol prvý kostol československej cirkvi. Pokúsil sa naprávať rozhárané pomery a vďaka nemu sa viacero zablúdilcov vrátilo do Cirkvi. V r. 1932 sa zriekol farnosti a stal sa kaplánom v Levoči. Od r.1935 pôsobil ako farár v Harichovciach. Biskup Ján Vojtaššák ho r.1948 vymenoval za vikára (tajného). V januári 1953 ho zaistili, mučili a odsúdili na dvanásť rokov väzenia. v r. 1960 bol prepustený na slobodu, žil u brata v Harichovciach, pričom ho ustavične sledovali. V r. 1971 sa stal duchovným správcom rehoľných sestier v Charitnom domove v Novej Ľubovni, potom v Kalinove (okr. Medzilaborce), napokon v Ústave pre duševne choré deti v Matilda Hute pri Gelnici, kde zomrel.
Literárne začal pracovať už v r.1923. Bol veľmi plodným literátom. V r.1940 pôsobil ako redaktor Tatranských hlasov. Knižne vydal päť diel. Prispieval do časopisov: kalendár Pútnik svätovojtešský, Kráľovná mája, Kráľovná sv. Ruženca, Kultúra, Nová práca, Pútnik, Rozvoj, Slovák, Slovenský národ, Spišské hlasy,Svätá rodina, Svojina, Tatranské hlasy, Tatranský Orol (spolu 170 príspevkov). V Štátnom oblastnom archíve v Levoči sa od neho nachádza sedem rukopisov románov, desať básní, 83 noviel a iné práce, osem divadelných hier, dvanásť historických štúdií a rôzne iné diela.

Pramene:

Spišský, H. (Radváni, H.): Storočnica narodenia Jozefa Cehuľu. Slovo zo srdca, r. 5, 1991, č. 1, s. 9; Radváni, H.: Slúžil Cirkvi a národu. Jozef Cehuľa. 1898-1986. (Životopisný náčrt s bibliografiou literárnej tvorby). Rkp. Trnava 1994, 46 + 10 s.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kežmarok 1922 - - 1926 - - Cehuľa, Jozef kaplán
Liptovská Osada 1926 okt. 20. 1932 mar. 15. Cehuľa, Jozef administrátor, farár
Levoča 1932 - - 1935 - - Cehuľa, Jozef kaplán
Harichovce 1935 - - - - - Cehuľa, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943155Cehuľa, JozefČi jest Boh1925
943156Cehuľa, JozefKrížová cesta katolíkov v Mexiku1928
418036Cehuľa, JozefZa pravdou1931
909076Cehuľa, JozefPod palestínskym nebom1948

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
43487Kráľovná svätého ruženca193010Pastorello. V zajatí sv. Terezky Ježiškovej.
43579Kráľovná svätého ruženca193011Pastorello. Memento — Pamätaj.
41994Kráľovná svätého ruženca19317-8Pastorello. Pani Mrvišová
44017Kráľovná svätého ruženca19366-7J. C. Pastorello. Prisnilo sa mu.
44480Kráľovná svätého ruženca19372J. C. Pastorello. Ako sa viedlo Magde.
43312Kráľovná mája19381J. C. Pastierik NAŠA KRÁĽOVNÁ.
43322Kráľovná mája19381J. C. Pastierik: ZALEŤ PIESEŇ.
42405Kráľovná mája194310J. C. Pastorello Nové presvedčenie.
42323Kráľovná mája194311J. C. Pastorello Pán rechtor.
42328Kráľovná mája194311J. C. Pastorello Bez kňaza.
42333Kráľovná mája194311J. C. Pastorello Pre peniaze.
42462Kráľovná mája19436J. C. Pastorello. Pán rechtor Buk.
42346Kráľovná mája19437-8J. C. Pastorello Oj, tie včely !
42352Kráľovná mája19437-8J. C. Pastorello Magdalenka.
42422Kráľovná mája19439J. C. Pastorello DUCHOVIA.
2168Pútnik cyrilometodejský19454J. C. Pastorello Svätý Vojtech pomohol...
2212Pútnik cyrilometodejský19458J. C. Pastorello Čisté svedomie