logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBütner, Karol

Iné mená:

Bütner Carolus.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 19. augusta 1801, Nagyoroszi, Maďarsko – † 28. decembra 1886, Bratislava

Životopis:

Filozofiu študoval v Trnave, teológiu vo Viedni, 26. alebo 30. marca 1825 bol vysvätený za kňaza.
Dostal povolenie pôsobiť ako zastupujúci kaplán vo Verőcze vo Vacovskej diecéze. Po troch mesiacoch sa stal domácim prefektom u Jána Bory, po uplynutí roka sa stal kaplánom v Šamoríne a pätnásť mesiacov pôsobil v Dunajskej Strede, potom sa znovu stal prefektom u grófa Tomáša Schmidegga. Koncom druhého roka sa stal duchovným a dočasným administrátorom v Sóshartyáne, po roku sa stal kaplánom v Ostrihome v arcibiskupskom meste, kde bol od r. 1839 obhajcom manželského zväzku, od r. 1840 dištriktuálnym dekanom. 29. apríla 1845 prešiel do Tvrdošoviec v novozámockom okrese, potom bol 21. decembra 1869 povýšený do bratislavskej kapituly, kde aj zomrel.
Bol uhorským básnikom. V r. 1839 vyšla v Ostrihome tlačou jeho homília, ktorú predniesol pri príležitosti sekundícií kanonika Martina Miskolcziho.

Pramene:

Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, I. 1436, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ostrihom XIV.(Maďarsko) 1831 - - 1837 apr. 27. Bütner, Karol farár
Ostrihom II.(Maďarsko) 1837 apr. 27. 1845 apr. 29. Bütner, Karol farár
Tvrdošovce 1845 apr. 29. 1870 - - Bütner, Karol farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1044007Bütner, KarolEgyházi beszéd1839