logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovButkovič, František

Iné mená:

Butkovicz Franciscus.

Životopisné dáta:

* 1655 – † 1697, Senica

Životopis:

Teológiu študoval v Seminári sv. Vojtecha v Ostrihome. Po skončení štúdia bol v r. 1678 vysvätený za kňaza. V rokoch 1680-1681 bol farárom v Nemšovej v trenčianskom okrese. 14. decembra 1690 bol ustanovený za farára v Senici, kde v r. 1697 vykonal Imrich Pongrácz dekanskú vizitáciu, v ktorej je o farárovi zaznamenané toto: 42 rokov, v duchovnej správe 19 rokov, v tejto farnosti 6 rokov. Vizitátor dodal: Hoci farár zomrel tu, nezanechal nijaké knihy. Medzičasom, totiž od augusta 1693 do r. 1695 bol farárom aj v Horných Orešanoch, konštatuje sa z matrík tejto farnosti.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nemšová 1681 - - 1685 - - Butkovič, František farár
Senica 1690 dec. 14. - - - Butkovič, František farár
Horné Orešany 1694 - - 1695 - - Butkovič, František farár