logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBurik, Andrej

Tituly:

Mgr., kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 8. novembra 1940, Belá nad Cirochou, okr. Snina

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23. júna 1963 vysvätený za kňaza Košickej diecézy. Jeden rok bol kaplánom v Bardejove, jeden rok v Trebišove, rok vo Vranove nad Topľou. Od r. 1967 pôsobil sedemnásť rokov ako správca farnosti Zbudské Dlhé v okrese Humenné, pričom v rokoch 1967-1968 spravoval excurrendo aj farnosť Medzilaborce. Potom bol od r. 1984 farárom v Župčany v prešovskom okrese, kde žije aj od r. 2000 na odpočinku ako výpomocný duchovný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 99; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bardejov 1963 - - 1965 - - Burik, Andrej kaplán
Trebišov 1965 - - 1966 - - Burik, Andrej kaplán
Vranov 1966 - - 1967 - - Burik, Andrej kaplán
Zbudské Dlhé 1967 - - 1984 - - Burik, Andrej správca farnosti
Medzilaborce 1967 - - 1968 - - Burik, Andrej excurrendo
Župčany 1984 - - 2000 - - Burik, Andrej farár
Župčany 2000 - - - - - Burik, Andrej výpomocný duchovný